Chính Sách Bảo Hành

Điều kiện bảo hành:

– Sản phẩm điện máy, thiết bị.
– Có phiếu bảo hành.
– Có hóa đơn mua hàng.
– Còn thời hạn bảo hành quy định.

Các trường hợp từ chối bảo hành:

– Không còn phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành bị rách, biến dạng, không còn hóa đơn mua hàng.
– Quá thời hạn bảo hành quy định.
– Không bảo hành đối với các sản phẩm khuyến mãi.