Đế Chuyển Nhiệt Bếp Từ FischBar dùng cho nồi thuỷ tinh Luminarc 18.5cm

321.000