Gạt tàn sứ trăng sao vuông xanh

725.000

Mô tả sản phẩm

‘- Chất liệu: Sứ

– Xuất xứ: P.R.C