Khay bánh vuông lồng chim vàng

946.0001.309.000

Mô tả sản phẩm

‘- Xuất xứ: P.R.C