Khay đựng đồ ăn hình sò

2.278.000

Mô tả sản phẩm

‘- Xuất xứ: P.R.C